ปฏิทินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม
คณะมัณฑนศิลป์


download ตารางสอน
แบบฟอร์มต่างๆ


ทุนสนับสนุนการวิจัย/สร้างสรรค์


การจัดการเรียนการสอน
ที่อาจารย์ควรทราบ
 
 
 
คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของรองศาสตราจารย์ปรีชา อมรรัตน์
[22 ม.ค. 2558]
 
คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
[22 ม.ค. 2558]
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
(ดาวน์โหลดเอกสารได้จากไฟล์แนบ) [8 ม.ค. 2558]
อ่านข่าวทั้งหมด  
 
Counter
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2221-5874 โทรสาร 0-2225-4350
Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand 10200, Tel. (662) 221-5874 Fax. (662) 225-4350