ปฏิทินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม
คณะมัณฑนศิลป์


download ตารางสอน
แบบฟอร์มต่างๆ


ทุนสนับสนุนการวิจัย/สร้างสรรค์


การจัดการเรียนการสอน
ที่อาจารย์ควรทราบ
 
 
 
ขอเชิญคณาจารย์ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต ในวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.40 น. ณ สแตนด์ที่ 1 บริเวณลานจอดรถพระราชวังสนามจันทร์ (มีรถตู้ออกจากวังท่าพระ เวลา 9.30 น.)
[22 ก.ค 2557]
 
ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ)
[18 ก.ค 2557]
 
ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา)
[18 ก.ค 2557]
อ่านข่าวทั้งหมด  
 
Counter
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2221-5874 โทรสาร 0-2225-4350
Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand 10200, Tel. (662) 221-5874 Fax. (662) 225-4350