ปฏิทินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม
คณะมัณฑนศิลป์


download ตารางสอน
แบบฟอร์มต่างๆ


ทุนสนับสนุนการวิจัย/สร้างสรรค์


การจัดการเรียนการสอน
ที่อาจารย์ควรทราบ
 
 
 
สัมมนายื่นความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานการออกแบบ
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 -16.30 น.(ดาวน์โหลดกำหนดการได้จากไฟล์แนบ) [4 พ.ย 2558]
 
กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศ กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (ดาวน์โหลดเอกสารได้จากไฟล์แนบ) [26 ต.ค. 2558]
 
ประกาศผลการพิจารณา ขั้นที่ 1 สอบรับตรง ประเภทโควตา
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา ขั้นที่ 1 ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควต้าภูมิภาคและประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถดูรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อได้ที่ facebook : Decorative Arts, Silpakorn University [5 ต.ค. 2558]
อ่านข่าวทั้งหมด  
 
Counter
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2221-5874 โทรสาร 0-2225-4350
Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand 10200, Tel. (662) 221-5874 Fax. (662) 225-4350