ปฏิทินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม
คณะมัณฑนศิลป์


download ตารางสอน
แบบฟอร์มต่างๆ


ทุนสนับสนุนการวิจัย/สร้างสรรค์


การจัดการเรียนการสอน
ที่อาจารย์ควรทราบ
 
 
 
ประกาศงดการเรียนการสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558
คณะมัณฑนศิลป์ ประกาศงดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เพื่อให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได้ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 (ดาวน์โหลดเอกสารจากไฟล์แนบ) หรือ https://www.facebook.com/decorativearts [1 ก.ย. 2558]
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2559
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2559 ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.decentrance.su.ac.th [20 ส.ค. 2558]
 
บิดา อาจารย์ชาคร ผาสุวรรณ ถึงแก่กรรม
[6 ส.ค. 2558]
อ่านข่าวทั้งหมด  
 
Counter
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2221-5874 โทรสาร 0-2225-4350
Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand 10200, Tel. (662) 221-5874 Fax. (662) 225-4350