ปฏิทินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม
คณะมัณฑนศิลป์


download ตารางสอน
แบบฟอร์มต่างๆ


ทุนสนับสนุนการวิจัย/สร้างสรรค์


การจัดการเรียนการสอน
ที่อาจารย์ควรทราบ
 
 
 
มหกรรมเทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ครั้งที่ 34 “Gift in ไทยลั่น”
คณะมัณฑนศิลป์ ขอเชิญชมและเลือกซื้อผลงานการออกแบบของนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในงานเทศกาลขนม ของขวัญและดนตรี ครั้งที่ 34 ในระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00-23.00 น. พิธีเปิดงานในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00 น. [11 ก.พ. 2559]
 
แข่งขันกีฬาคณะมัณฑนศิลป์ (กีฬามหากำยำ)
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคณะมัณฑนศิลป์ (กีฬามหากำยำ) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทีม และสมัครตั้งแต่บัดนี้-ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ที่คุณมัญธรัตน์ จิตมาลีรัตน์ งานกิจการนักศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 3 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม [10 ก.พ. 2559]
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ (คลิกดูรายละเอียดจากไฟล์แนบ) [9 ก.พ. 2559]
อ่านข่าวทั้งหมด  
 
Counter
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2221-5874 โทรสาร 0-2225-4350
Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand 10200, Tel. (662) 221-5874 Fax. (662) 225-4350