ปฏิทินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม
คณะมัณฑนศิลป์


download ตารางสอน
แบบฟอร์มต่างๆ


ทุนสนับสนุนการวิจัย/สร้างสรรค์


การจัดการเรียนการสอน
ที่อาจารย์ควรทราบ
 
 
 
สอบรับตรง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2558 หมดเขตรับสมัคร 15 พฤศจิกายน 2557 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่ www.facebook.com/decorativearts และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.decentrance.su.ac.th
www.facebook.com/decorativearts http://www.decentrance.su.ac.th [30 ต.ค. 2557]
 
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ เข้ารับรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี " สาขาพัฒนาองค์กร ประจำปี 2557 จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี
[8 ต.ค. 2557]
 
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ เข้ารับมอบช่อดอกไม้ จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
[8 ต.ค. 2557]
อ่านข่าวทั้งหมด  
 
Counter
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2221-5874 โทรสาร 0-2225-4350
Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand 10200, Tel. (662) 221-5874 Fax. (662) 225-4350